tanssiterapia ja liiketerapia

TANSSI- JA LIIKETERAPIA

Tanssi- ja liiketerapia on taideterapeuttinen kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa tanssi luovana ilmaisuna yhdistyy psykologian tieteeseen. Tanssi- ja liiketerapiassa ihmisen on mahdollista tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi kehollisessa, liikkeen kautta tapahtuvassa vuorovaikutuksessa sanallisen viestinnän lisäksi. Liike tai tanssi voi toimia yhtenä ilmaisukanavana silloin kun sanat eivät riitä, niitä ei halua tai voi käyttää.

Zentera ja Tanssiterapia

ZenTerassa tanssi- ja liiketerapian perustana toimii lempeä, hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Monet kehotietoisuusharjoitukset ja tanssiterapiamenetelmät ovat itsessään tietoista läsnäoloa vahvistavia, mutta mindfulness-harjoitus tuo niihin lisää voimaa ja jatkuvuutta. Tietoisuustaitoharjoittelun myötä opimme paremmin tunnistamaan ajatuksiamme, tunteitamme ja tarpeitamme sekä katsomaan tietoisuuteen nousevia asioita tyynesti ja hyväksyvästi. Säännöllisesti tapahtuva mindfulness-harjoitus muuttaa aivotoimintaamme siten, että mm. itsesäätely hankalien asioiden edessä on helpompaa.

ZenTera tarjoaa tanssi- ja liiketerapiaa mm.

 • yksilöille ja ryhmille
 • lapsille, nuorille ja aikuisille
 • neuropsykiatrian ja neurologian piiriin kuuluville asiakkaille mm. adhd, asperger
 • aistiyliherkille
 • sensomotoristen taitojen kehittämiseen
 • sensorisen integraation sujuvuuden lisäämiseen
 • sosiaalisten- ja tunne-elämän vaikeuksien lievittämiseen
 • masennuksen ja ahdistuksen lievittämiseen ja ennaltaehkäisyyn
 • syömishäiriöiden hoitoon
 • stressiperäisen uupumuksen lievittämiseen ja ennaltaehkäisyyn
 • krooniseen kipuun liittyvän stressin lievittämiseen

kommunikaatio

Liike on ihmisen varhaisin kommunikaatiokeino. Äiti tuntee vauvansa liikkeet kantaessaan häntä kohdussa, ja sisäkorvan tasapaino- ja liikeaisti alkaa kehittyä jo noin kahdeksannella raskausviikolla. Tasapaino- ja liikeaistin avulla saamme tietoa oman kehomme asennoista ja liikkeistä suhteessa ympäröivään maailmaan ja ennen kaikkea painovoimaan.

Noin 80 % ihmisten välisestä kommunikaatiosta tapahtuu ilmeiden, eleiden, asentojen ja liikkeen kautta. Elämme verbaalista ja älyllistä suoriutumista korostavassa yhteiskunnassa, joten kehomme viestit itsellemme sekä toisillemme saattavat hautautua muun tiedon alle. Kolotus, kipu tai kehollinen tuntemus on usein viesti jostain. Keholliset aistimukset voivat näin toimia siltoina tunteisiimme, tarpeisiimme, kokemuksiimme ja ajatuksiimme.

handsheart

tanssiterapiaotsikko

 • Kehotietoisuus- ja aistiharjoitukset
 • Liikeimprovisaatiot
 • Tanssi eri muodoissa
 • Leikit ja pelit
 • Kehonhahmotus- ja hengitysharjoitukset
 • Rentoutusharjoitukset
 • Mielikuvatyöskentely sekä kuvallinen ja sanallnen ilmaisu asiakkaan tai ryhmän tarpeiden mukaan
 • Musiikki, rytmi, erilaiset äänimaailmat ja hiljaisuus voivat olla osana tanssi- ja liiketerapiaa

Miten tanssi- ja liiketerapia tapahtuu

Tanssi ja liiketerapia on prosessi, joka sisältää alkuhaastattelun, oman työskentelyn, vuorovaikutuksen terapeutin kanssa, sekä loppuarvioinnin. Tanssiterapiamenetelmät tukevat vuorovaikutussuhteen rakentumista ja niiden avulla voidaan tutkia omaa tapaa olla, elää ja liikkua, sekä suhdetta itseen ja muihin.

kaikki ovat tervetulleita!

Eletty elämä, liikehistoria ja kokemusmaailma vaikuttavat tarpeisiimme, tunteisiimme ja ajatuksiimme suhteessa ympäröivään maailmaan, itseemme, kehollisuuteen, liikkeeseen ja tanssiin. Siksi jonkun kohdalla tanssi voi olla vaikkapa sormien ja varpaiden liikuttelua ja toisen kohdalla jotain muuta.

Tanssi-ja liiketerapiaan tullakseen ei tarvitse osata tanssia, eikä edes kävellä. Tanssi- ja liiketerapia soveltuu kaikille vauvasta vaariin. Meillä kaikilla on keho ja kehomme sisältämä viisaus eli kehotietoisuus iästämme, taustastamme tai kokemusmaailmastamme riippumatta.

Tervetuloa aistimaan, liikkumaan, kokemaan, kommunikoimaan ja etsimään sisälläsi piileviä voimavaroja kanssani!