Mindfulness

Tietoinen läsnäolo on taito suunnata huomiota ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin uudella tavalla, tietoisesti, tässä hetkessä, ilman ennakkoasenteita.

Hengitän sisään, kehoni on tyyni. Hengitän ulos, hymyilen. Olen läsnä, tässä ja nyt. Tämä hetki on ihmeellinen.  Thich Nhat Thanh

TIETOISUUSTAITOHARJOITTELU KEHITTÄÄ

 • keskittymiskykyä ja tarkkaavuutta
 • paineidensietokykyä
 • suorituskykyä psyykkisessä ja fyysisessä työssä
 • kivun ja epämukavuuden sietokykyä
 • mielialojen ja vireystilan säätelykykyä
 • impulssien kontrollia
 • psykofyysistä terveyttä

Emme voi vapautua mielen tartunnoista vain sanoilla tai teoilla, vaan katsomalla ja hyväksymällä ne aina uudelleen ja uudelleen. Nikayo 557-477 ekr.

MINDFULNESS-POHJAINEN KOGNITIIVINEN TERAPIA

Yhdistää itämaista zen-perinnettä ja länsimaista tiedonkäsittelyn teknologiaa itse-säätelyä kehittäväksi hoito-ohjelmaksi. Tietoisuustaitoharjoittelu on dokumentoidusti auttanut mm. krooniseen kipuun liittyvän stressin vähentämisessä, masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa, stressiperäisen uupumuksen ehkäisyssä ja hoidossa, aineriippuvuuden hallinnassa ja syömishäiriöiden hoidossa.

ZENTERA JA MINDFULNESS

ZenTeran toimintafilosofia kiteytyy mindfulnesiin ja tietoisuustaitojen harjoitteluun joko sellaisenaan tai osana tanssi- ja liiketerapiaa, toimintaterapiaa, äänimaljamediaatiota, joogaa ja koulutuksia.

MINDFULNESS OHJAUS

ZenTera järjestää mindfulness-ohjausta ryhmille ja yksityisille henkilöille Tuirassa tai muualla, tilaajan toivomassa paikassa.

Mindfulness-ryhmä voi muodostua esim.

 • masennuksen ennalta ehkäisyn ja hoidon tueksi
 • kipupotilaille krooniseen kipuun liittyvän stressin lievittämiseksi
 • syömishäiriön kanssa kamppaileville
 • stressiperäisen uupumuksen lievittämiseksi ja ehkäisemiseksi
 • oppimisen, keskittymisen ja tarkkaavuuden suuntaamisen tueksi kouluihin ja työpaikoille
 • tunne-elämän ja impulssikontrollin säätelyn tueksi erityistä tukea tarvitseville nuorille ja lapsille
 • urheiluvalmennuksen tueksi
 • yleisen hyvinvoinnin ja stressinhallinnan tueksi
 • ahdistuneisuuden lievittämiseksi

Mindfulness-ohjaus ryhmässä kestää 1,5-2 tuntia kerrallaan ja tapahtuu kerran viikossa noin 8-10 viikon ajan. Ryhmässä on mahdollista olla anonyymisti. Mindfulness-ohjauskerta muodostuu yhdessä tehtävistä tietoisuustaitoharjoitteista ja niiden reflektoinnista. Mindfulness-ohjaus sisältää myös jonkin verran kehollisia harjoitteita, kuten hengityksen tarkkaileminen ja yksinkertaiset jooga-asennot. Ohjaukseen osallistuvat saavat kotiin harjoitteita, joita voi omavalintaisesti tehdä tapaamiskertojen väleissä. Tärkeintä on kuitenkin lempeän, hyväksyvän tietoisen läsnäolon jakaminen sekä tietoisuustaitojen harjoittelu myötätuntoisessa, kiireettömässä ja sallivassa ilmapiirissä.

Mindfulness-ohjaus yksityiselle henkilöille toimii samalla periaatteella, mutta tapaamisaika on 60 minuuttia kerrallaan.

Rauha. Hiljaisuus.
Kauan kaivattu.

Ravitsee hengitystäni.

Sitä mitä olen.

-Katja Nikkanen